Science about the Оcean in the next Decade

  • O.A. Shchyptsov State Institution ″Scientific Hydrophysical Center of the National Academy of Sciences of Ukraine″ https://orcid.org/0000-0002-6285-0663
  • O.О. Shchyptsov State Institution "State Hydrographic Service" of the Ministry of Infrastructure of Ukraine
Keywords: road map, Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, program-target planning and management

Abstract

The article presents a digest of the "Revised roadmap for the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development" prepared by the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. The history of the issue is described. There are presented: mechanism of the contribution of the Decade to societal outcomes, Decade overarching goals and Decade strategic objectives as well as priority research and
development areas.
Some organizational aspects of the Decade preparatory stage are considered. It is given a commentary on the necessity to form a long-term strategy for ocean science development in Ukraine.

References

1. Komanda Zelenskogo v pervye 100 dney namerena provesti "audit gosudarstva". Segodnya. URL: https://www.segodnya.ua/politics/komanda-zelenskogo-v-pervye-100-dney-namerena-provesti-auditgosudarstva-stefanchuk-1270614.html (In Russian).
2. Shchiptsov, A.A. et al. Sovremennoe mezhdunarodnoe morskoe pravo i praktika ego primeneniya Ukrainoy. Kiev: Naukova dumka, 1995. (In Russian).
3. Perehlianuta dorozhnia karta dlia Desiatylittia Orhanyzatsii Obiednanykh Natsii, prysviachenoho nautsi pro okean v interesakh staloho rozvytku (IOC/EC-LI/2 Annex 3, Paris, June 18, 2018). UNESDOC. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265141_rus (In Ukrainian).
4. Zvedena rezoljucija po Svitovomu okeanu i morsjkomu pravu (rezoljucija 72/73, chastyna XI "Morsjka nauka", punkt 292) 72 sesiyi Gheneralnoy Asambleyi Orghanizaciyi Obyednanykh Naciy. Orghanyzacyya Obyednanykh Naciy. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/72/73 (In Ukrainian).
5. Pro poriadok uchasti tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady u diialnosti mizhnarodnykh orhanizatsii, chlenom yakykh ye Ukraina: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 veresnia 2002. № 1371. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1371-2002-%D0%BF (In Ukrainian).
6. Ghlobalna dopovid pro stan okeanoghrafiyi: stan sprav z naukoyu pro okean na svitovomu rivni: UNESCO Publishing, Paris, 2017. UNESDOC. URL: https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_0c101395-11c2-4f8e-a28c-36b874dd5de3?_ =249373rus.pdf (In Ukrainian).
7. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 veresnia 2002. № 1371: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2 bereznia 2010. № 226. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-2010 (In Ukrainian).
8. Uchni Maloi akademii nauk zmozhut provodyty bilshe morskykh doslidzhen - pidpysano uhodu z Hidrofizychnym tsentrom NAN : Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. URL:https://mon.gov.ua/ua/news/uchni-maloyi-akademiyi-nauk-zmozhut-provoditi-bilshe-morskih-doslidzhenpidpisano-ugodu-z-gidrofizichnim-centrom-nan (In Ukrainian).
9. Shchyptsov O.O. Vplyv derzhavnoi morskoi polityky Ukrainy na implementatsiiu mizhnarodnoho morskoho prava u sferi bezpeky torhovelnoho moreplavstva. Odesa: Feniks, 2011. (In Ukrainian).
10.Pro zatverdzhennia pereliku priorytetnykh tematychnykh napriamiv naukovykh doslidzhen i naukovo-tekhnichnykh rozrobok na period do 2020 roku: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 veresnia 2011. № 942. URL://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF (In Ukrainian).
11.Pro zatverdzhennia Morskoi doktryny Ukrainy na period do 2035 roku : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 zhovtnia 2009. № 1307. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF (In Ukrainian).
12.Shchyptsov, O.A., Hlushkov, V.Ye., Yeremeiev, V.M. et al. Naukovyi komentar do Natsionalnoi prohramy doslidzhennia ta vykorystannia resursiv Azovo-Chornomorskoho baseinu, inshykh raioniv Svitovoho okeanu na period do 2000 roku. Kyiv: Naukova dumka, 1994. (In Ukrainian).
13.Pro derzhavni tsilovi prohramy: Zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004. № 1621-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15 (In Ukrainian).
14.Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 zhovtnia 2014. № 630. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF (In Ukrainian).
15.Pro zatverdzhennia Polozhennia pro derzhavnu systemu monitorynhu dovkillia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 bereznia 1998. № 391. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF (In Ukrainian).
16.Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu systemu upravlinnia bezpekoiu sudnoplavstva: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 zhovtnia 2009. №1137. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2009-%D0%BF (In Ukrainian).
17. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro yedynu derzhavnu systemu tsyvilnoho zakhystu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 sichnia 2014. № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF (In Ukrainian).
18. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro yedynu derzhavnu systemu zapobihannia, reahuvannia i prypynennia terorystychnykh aktiv ta minimizatsii yikh naslidkiv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 liutoho 2016. № 92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D0%BF (In Ukrainian).
Published
2019-06-07
How to Cite
Shchyptsov, O., & Shchyptsov, O. (2019). Science about the Оcean in the next Decade. Oceanographic Journal (Problems, Methods and Facilities for Researches of the World Ocean), (1(12), 5-27. Retrieved from https://oceanographic-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/4