R/V Gidrobiolog and R/V Anatoliy Gonchar ship complex of modular research laboratories of the National Academy of Sciences of Ukraine

  • V.M. Yeremeiev State Institution ″Scientific Hydrophysical Center of the National Academy of Sciences of Ukraine″
  • O.A. Shchyptsov State Institution ″Scientific Hydrophysical Center of the National Academy of Sciences of Ukraine″
  • A.Yu. Gordieiev State Institution ″Scientific Hydrophysical Center of the National Academy of Sciences of Ukraine″
  • S.G. Fedoseenkov State Institution ″Scientific Hydrophysical Center of the National Academy of Sciences of Ukraine″
  • G.S. Stefanov State Institution ″Scientific Hydrophysical Center of the National Academy of Sciences of Ukraine″
Keywords: research vessels, modular ship laboratory, oceanography, hydroacoustics

Abstract

It is presented the information about purpose, development and formation of a ship complex of modular research laboratories on R/V Gidrobiolog and R/V Anatoliy Gonchar of the National Academy of Sciences of Ukraine.

References

Gonchar, A.I., Khudokon, V.V., Shlychek, L.I. Obrabotka dannykh v mnogokanalnoi sisteme sbora i obrabotki informatsii kompleksa sredstv ekologicheskogo monitoringa akvatoriy. Hydroacoustic journal (Problems, methods and facilities for researches of the World Ocean). 2010. №7. P. 123-128. (In Russian).

Shchiptsov, O.A. (ed.). Okeanologicheskiie issledovaniia: mezhdunarodno-pravovaia reglamentatsiia v sovremennykh usloviiakh: (in 2 parts). Part 2: Mizhnarodno-pravova rehlamentatsiia diialnosti Ukrainy pry provedenni morskykh ekspedytsiinykh doslidzhen v zonakh natsionalnoi yurysdyktsii pryberezhnykh derzhav Azovo-Chornomorskoho baseinu. Odessa: Feniks, 2015. 228 p. (In Russian).

IOC Oceanographic Data Exchange Policy. Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. URL: http://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:iococeanographic-data-exchange-policy&catid=24&Itemid=100040. Created on: Monday, 05 February 2007.

Published
2019-06-07
How to Cite
Yeremeiev, V., Shchyptsov, O., Gordieiev, A., Fedoseenkov, S., & Stefanov, G. (2019). R/V Gidrobiolog and R/V Anatoliy Gonchar ship complex of modular research laboratories of the National Academy of Sciences of Ukraine. Oceanographic Journal (Problems, Methods and Facilities for Researches of the World Ocean), (1(12), 132-155. Retrieved from https://oceanographic-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/14